Khoa học Nhật Bản: Biến năng lượng từ bão để biến thành năng lượng đủ dùng cho cả nước Nhật trong 50 năm !

Một kỹ sư tên Atsushi Shimizu đã sáng chế ra tua-bin gió bão đầu tiên trên thế giới, một thiết kế “thông minh” để khai thác năng lượng to lớn của các cơn bão như một nguồn năng lượng tái tạo độc đáo. Ông Shimizu tin rằng năng lượng thu được từ một cơn bão có thể cung cấp năng lượng cho Nhật Bản trong nửa thế kỷ tới.

Lượng năng lượng động học tạo ra từ một cơn bão là rất lớn. Phòng thí nghiệm Hải dương học và Khí tượng học ước tính rằng một cơn bão “trưởng thành” sản xuất ra mức độ năng lượng “tương đương với khoảng một nửa công suất phát điện trên toàn thế giới”. Cuối cùng, Shimizu nghĩ ra một phương pháp mang tên Challenergy. Đó là một trục dọc xoay của máy phát điện, nó đủ mạnh để chịu được sức gió mạnh của bão và hút năng lượng khổng lồ từ những cơn bão để tạo ra điện.

Công nghệ này đã nhận được đánh giá rất cao ở Nhật Bản, nơi mà nhiều người đang mong muốn tìm cách để sản xuất năng lượng bền vững và tìm thấy cách thức để được hưởng lợi từ các cơn bão gây thiệt hại to lớn luôn kèm theo gió mạnh và sóng thần.

Nguồn  SUGOI.