9 Tháng Một, 2019 0

Thông tin Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản Là tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh. Bộ Tư pháp có các Cục…