Trường Nhật ngữ Tokai

30 Tháng Một, 2018 0

Trường Nhật ngữ Tokai Đại học Tokai là một trường đại học tư nhân thành lập bởi Shigeyoshi Matsumae vào năm 1942.”Tokai” của “Đại học Tokai” dùng để chỉ biển…